Gödöllői középiskolák

A középiskolákról összegyűjtött jelenlegi anyag csupán TÁJÉKOZÓDÁST jelent azon szülők számára, akiknek 8. évfolyamon felvételizik a gyermeke. Az alábbiak a tavalyi (2021/2022-es tanév) felvételi tájékoztatók alapján készültek. A 2022/23-as tanévről még nem áll rendelkezésre információ.

Gödöllői Török Ignác Gimnázium

OM azonosító: 032561
Cím: 2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 12-14.
Tel.: 06-28-420-380

Megközelíthetőség

Az iskola a város központjában található, kb. 5 perces sétával érhető el a gödöllői HÉV és a VOLÁN Szabadság téri megállójától, illetve, a VOLÁN buszpályaudvartól. A gödöllői MÁV állomás kb. 15 percre található a központtól.

Az iskoláról

A Török Ignác Gimnázium egy erős és modern középiskola. Évtizedek óta ott van az ország 50 legjobb gimnáziuma között. Ezért nehéz bekerülni. 2022 -ben a HVG 100 legjobb középiskolai rangsorában a 13. volt.
Az iskolában magas szintű angol és német nyelvi képzésben részesülnek a tanulók.
Sokoldalú kompetenciafejlesztés jellemzi az iskolát. A tehetséggondozás, a diákközpontú oktatás hatékony innovatív módszerek révén valósul meg.
A Török Ignác Gimnázium bármely felsőoktatási intézménybe való továbbtanulás esetén kiváló alap.

Tagozatok 8. évfolyamosoknak
(2021/2022-es tanévben ezeket a tagozatokat hirdették meg)

4 évfolyamos két tanítási nyelvű + 1 év nyelvi előkészítő a 9. évfolyamon
4 évfolyamos kerettantervre épülő emelt szintű oktatás angol nyelvből
4 évfolyamos kerettantervre épülő emelt szintű oktatás német nyelvből

Nyílt napok

Nyílt napokat ősszel szokott szervezni az iskola. A honlapjukon kitett információk alapján lehet az adott napokon látogatni az iskolát.

A felvételi vizsga

Írásbeli: Központi írásbeli matematika és magyar tárgyakból 2023. január 21 -én.

Szóbeli:
angol és német nyyelvből
szövegértési feladat (20 pont) és társalgási feladat (30 pont)
2023. február 27. és 2023. március 14. között
az iskola honlapján lesz elérhető a pontos beosztás

Pontszámítás

Összesen 200 pont szerezhető.

Bizonyítvány hozott pontok: max. 50 pont
általános iskola 5. 6. 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyek, kivétel készségtárgyak (ének, rajz, testnevelés)
Írásbeli: max. 100 pont
Szóbeli: max. 50 pont

Egyéb eredmények: pl. nyelvvizsga, versenyek nem számítanak bele a pontozásba!

Azonos összpontszám esetén figyelembe veendő szempontok sorrendje:
1. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.
2. Hátrányos helyzetű tanuló.
3. Az a tanuló, akinek a lakóhelye illetve tartózkodási helye az iskola székhelye szerinti járás területén található
4. A központi írásbelin elért magasabb pontszám.
5. Gödöllőn dolgozó közalkalmazott, vagy köztisztviselő gyermeke.
6. A jelentkező tanuló testvére már az iskola tanulója.
7. Azonos pontszámú központi írásbeli eredmény elérése esetén a központi matematika feladatlappal elért magasabb pontszám.
8. Teljes pontegyenlőség és a fenti szempontok azonossága esetén sorsolás dönt. A sorsoláson részt vesznek az érintett szülők, az iskola igazgatója vagy egyik helyettese és egy semleges személy.

A középiskolákról összegyűjtött jelenlegi anyag csupán TÁJÉKOZÓDÁST jelent azon szülők számára, akiknek 8. évfolyamon felvételizik a gyermeke. Az alábbiak a tavalyi (2021/2022-es tanév) felvételi tájékoztatók alapján készültek. A 2022/23-as tanévről még nem áll rendelkezésre információ.

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

OM azonosító: 032575
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
Tel.: 06-28-410-298

Megközelíthetőség

Ez az iskola szintén a város központjában található, kb. 5 perces sétával érhető el a gödöllői HÉV és a VOLÁN Szabadság téri megállójától, illetve, a VOLÁN buszpályaudvartól. A gödöllői MÁV állomás kb. 15 percre található a központtól. Innen a Török Ignác Gimnázium kb. egy sétára van.

Az iskoláról

Az 1992-ben indult gimnázium a református iskolák évszázados hagyományait követve végzi
oktató-nevelő munkáját. Célja így elsősorban az, hogy a hozzájuk bekerülő gyermekeket
hitükben, magyarságtudatukban és emberségükben a nagykorúság eléréséig vezessék türelmes szeretettel; tudásukat pedig olyan szinten alapozzák meg, hogy a felsőoktatásba bekerülve bárhol megállják helyüket. Az iskola elsősorban református keresztény, vallásukat gyakorló családok gyermekeit várja, de más keresztény egyházakhoz tartozó, hitben élő gyermekeket is befogad. Az iskola 2022-ben a HVG 100 legjobb középiskolai rangsor 37. helyén állt.

Tagozatok 8. évfolyamosoknak
(2021/2022-es tanévben ezt a tagozatot hirdették meg)

4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés

Nyílt napok

Nyílt napokat ősszel regisztrációhoz kötötten szokott szervezni az iskola. A honlapjukon kitett információk alapján lehet az adott napokon látogatni az iskolát.

A bekerülés feltételei és a felvételi vizsga

Írásbeli: Központi írásbeli matematika és magyar tárgyakból 2023. január 21 -én.

Szóbeli:
Csak azokat hívják be szóbelire, akiknek az írásbeli eredményeik megfelelőek.
A vizsgán hitéletre, bibliaismeretre vonatkozó kérdések szerepelnek, a témaköröket ismerteti az iskola a felvételi tájékoztatójában.
Ideje:
2023. február 27. és 2023. március 14. között
az iskola honlapján lesz elérhető a pontos beosztás

Lelkészi jellemzés:
az iskola honlapjáról letölthető űrlap
A tanuló vallási elkötelezettségét a lelkészi jellemzés alapján vizsgálja az iskola.

Pontszámítás

Összesen 200 pont szerezhető.

Bizonyítvány hozott pontok: max. 60 pont
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyek, kivétel készségtárgyak (ének, rajz, testnevelés)
Írásbeli: max. 100 pont
Szóbeli: max. 40 pont

Egyéb eredmények: pl. nyelvvizsga, versenyek nem számítanak bele a pontozásba!

A középiskolákról összegyűjtött jelenlegi anyag csupán TÁJÉKOZÓDÁST jelent azon szülők számára, akiknek 8. évfolyamon felvételizik a gyermeke. Az alábbiak a tavalyi (2021/2022-es tanév) felvételi tájékoztatók alapján készültek. A 2022/23-as tanévről még nem áll rendelkezésre információ.

Gödöllői Premontrei Szent Norbert Gimnázium

OM azonosító: 032575
Cím: 2100 Gödöllő,
Takács Menyhért út 2.
Tel.: 06-28-514-995

Megközelíthetőség

Az iskola jól megközelíthető: a vasútállomás és a HÉV-állomás 3 percre, míg az autóbusz-állomás 10 percre, de távolabbról érkezők számára kollégiumi elhelyezést is biztosítani tudnak.

Az iskoláról

Az iskola keresztény szellemben működő katolikus iskola, amely a premontrei szerzetesi közösséghez kapcsolódó, vele szorosan együttműködő, neki felelősséggel tartozó
intézmény.
Célja, hogy a premontrei értékek mentén a katolikus hit, az emberi hitelesség, a szakmai kiválóság és a közösség erejével kinevelje a cselekvő, keresztény értelmiség új generációját. Diákközpontú iskolában a tanulók lehetőséget kapnak személyiségük és tehetségük kibontakoztatására, kreativitásuk fejlesztésére. 

Az iskola 2022-ben a HVG 100 legjobb középiskolai rangsorában 31. helyen állt. A tanítványok legnagyobb részét az általuk első helyen megjelölt felsőoktatási intézménybe veszik fel.

Első idegen nyelvként angolt és németet lehet tanulni, második idegen nyelvként az angol, német, francia, és orosz nyelvek közül lehet választani. Az első idegen nyelvet a nyelvi tudásszint figyelembevételével kis csoportokban oktatják. Második idegen nyelvből is kiscsoportos oktatás van iskolánkban.
A 9-10. osztályban elinduló emelt szintű (tagozatos) képzéseken: biológia-kémia, matematika, történelem, magasabb óraszámok mellett más módszerekkel, bontott csoportokban tanítanak.

Tagozatok 8. évfolyamosoknak
(2021/2022-es tanévben ezeket a tagozatokat hirdették meg)


emelt szintű (tagozatos) biológia-kémia és emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol/német
emelt szintű (tagozatos) matematika és emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol/német
emelt szintű (tagozatos) történelem és emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol/német (Az emelt szintű (tagozatos) képzésre a felvehető létszám tagozatonként 16-16-16 fő.)
emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv angol
emelt óraszámú nyelvi képzés – első idegen nyelv német

Nyílt napok

Nyílt napokat ősszel szokott szervezni az iskola. A honlapjukon kitett információk alapján lehet az adott napokon látogatni az iskolát.

A bekerülés feltételei és a felvételi vizsga

Írásbeli: Központi írásbeli matematika és magyar tárgyakból 2023. január 21 -én.

Szóbeli:
A mindenkit érintő hitéleti beszélgetés mellett minden tagozatkódon az első idegen nyelvből, angolból vagy németből lesz szóbeli felvételi. Az emelt szintű biológia-kémia tagozatra jelentkezőknek biológiából és kémiából lesz szóbeli vizsga. Az emelt szintű matematika tagozatra külön szóbeli meghallgatás nem lesz. A történelem tagozatra jelentkezők a szóbeli felvételi témaköreit a honlapon érhetik majd el. A hitéleti szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés részei: • a jelentkező családja által benyújtott motivációs levél és az erre vonatkozó kérdések; • a hitéletet, intelligenciát, logikai és kifejezőkészséget, illetve kreativitást felmérő beszélgetések.
50 pont hitélet + 50 pont tárgyi szóbeli
Ideje:
2023. február 27. és 2023. március 14. között

Plébánosi vagy lelkészi ajánlás:
A tanuló vallási elkötelezettségét a lelkészi jellemzés alapján vizsgálja az iskola.

Motivációs levél:
A levélnek be kell mutatnia a tanuló családi környezetét, hitéleti gyakorlatát, egyházközségi hovatartozását, hitoktatásban való részvételét, közösségekben való részvételét (pl. cserkészet, szkóla stb.), valamint legfőbb érdeklődési körét és korábban elért eredményeit (művészetek, ének-zene, tudományok, sport, hobbi stb.)

Pontszámítás

Összesen 400 pont szerezhető.

Bizonyítvány hozott pontok: max. 100 pont
általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyek, kivétel készségtárgyak (ének, rajz, testnevelés)
Írásbeli: max. 200 pont
Szóbeli: max. 100 pont

Egyéb eredmények: pl. nyelvvizsga, versenyek nem számítanak bele a pontozásba!

A középiskolákról összegyűjtött jelenlegi anyag csupán TÁJÉKOZÓDÁST jelent azon szülők számára, akiknek 8. évfolyamon felvételizik a gyermeke. Az alábbiak a tavalyi (2021/2022-es tanév) felvételi tájékoztatók alapján készültek. A 2022/23-as tanévről még nem áll rendelkezésre információ.

Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola

OM azonosító: 203065
Cím: 2100 Gödöllő,
Ganz Ábrahám utca 1-3.
Tel.: 06-28-410-690

Megközelíthetőség

Az iskola jól megközelíthető, a város szélén található Budapestről érkezve, 3-as főút, M3, M31 autópályák, a HÉV vonalán. Az iskola kollégiumot is biztosít a távolabb lakóknak.

Az iskoláról

A VSzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola, régi nevén a 202-es iskola, a kistérség legnagyobb középfokú szakképző létesítménye.
Szakmai és érettségit adó képzésben közel ezer nappalis és felnőtt diák folytatja tanulmányait. A hagyományosan oktatott gépész szakmák mellett a munkaerőpiacon keresett szépészeti, rendészeti, vendéglátós, kereskedelmi, villanyszerelő, műszerész, asztalos szakmák elsajátítására van lehetőség. A távolabb lakó diákok elhelyezését 80 férőhelyes kollégium segíti. Az iskola korszerű technikai felszereltséggel rendelkezik, a tanműhelyekben szakmai alapozás zajlik. Mint a duális szakképzés elkötelezettje, az intézmény arra törekszik, hogy a tanulók valós körülmények között szerezzenek szakmai gyakorlatot, ezért a gyakorlati képzésben tanulószerződés keretében regionális, illetve országos piacvezető cégeknél kerülnek elhelyezésre.

Képzések


SZAKKÉPZÉS

9. évfolyamon kezdődő 3 éves szakképzés. Választható idegen nyelv az angol vagy a német. A jelentkezők az alábbi szakmákból választhatnak:
Asztalos
Cukrász
Kereskedelmi értékesítő
Elektronikai műszerész
Festő, mázoló, tapétázó
Hegesztő
Karosszérialakatos
Kőműves
Gyógyszerkészítmény gyártó
Pincér és vendégtéri szakember
Szakács
Villanyszerelő
A képzést elvégző tanulók szakemberként helyezkedhetnek el és a későbbiekben esti tagozaton 3 év alatt érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

TECHNIKUM

5 évfolyamos képzés végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést nyújtó technikum. Választható idegen nyelv az angol vagy a német.
Szakmacsoportok:
Gépjármű mechatronikai technikus
Vegyész technikus
Kereskedő és webáruház értékesítési technikus
Fodrász
Közszolgálati technikus
Kozmetikus technikus
A tanulók 5 év után szakmai képesítésüknek megfelelően betölthetik a szakmai munkaköröket, illetve felsőoktatásban folytathatják tanulmányaikat.

Nyílt napok

Nyílt napokat ősszel szokott szervezni az iskola. A honlapjukon kitett információk alapján lehet az adott napokon látogatni az iskolát.

Jelentkezés, felvétel


Felvételi vizsga nincs, tanulmányi eredmények alapján állítják össze a sorrendet.
Bizonyos szakmákban felvételi elbeszélgetést tartanak.

Források: az intézmények honlapjai, youtube, OM honlapja, eduline.hu

KÖZÖSSÉGI MÉDIA